OTEVŘENÍ MŠ MRÁKOTÍN

Dne 25. 5. 2020 bude obnoven provoz Mateřské školy v Mrákotíně.

V provozu budou obě třídy naší MŠ, Ptáčci i Berušky v obvyklé provozní době – od 6:00 – 16:00 hodin.

Rodiče v roušce mohou vstoupit do budovy školy – pouze však do šatny, pomoci dětem se převléct. Dále si dítě vyzvedne pedagogický personál. Budova školy bude otevřena od 6:00 do 8:00 hodin. V 8:00 se škola zamkne. Vzhledem k výjimečné situaci žádáme rodiče, aby tuto dobu respektovali a přiváděli své děti včas.

V této době také nebudou probíhat žádné nadstandardní aktivity – Angličtinka, výlety, vycházky mimo areál MŠ.

Stravování je zajištěno obvyklou formou a v běžném rozsahu. Doporučujeme v předstihu telefonicky nahlásit na číslo 702 128 433.

Do MŠ budou přijímány jen děti zdravé. Při nástupu je nutno přinést vyplněné Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte, které zde máte ke stažení. Bez tohoto dokladu dítě nepřijmeme.

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 se řídí Souborem hygienických pokynů pro MŠ, který zveřejnilo MŠMT dne 2. 5. 2020. Doporučujeme pročíst následující dokument.

Těšíme se na děti a věříme, že ve zdraví zvládneme i tak náročné období, jako je tohle.

Mgr. Marcela Hillayová