OTEVŘENÍ ZŠ MRÁKOTÍN

Dne 25. 5. 2020 bude obnoven provoz Základní školy v Mrákotíně.

Do ZŠ budou přijímány jen děti zdravé. Při nástupu je nutno přinést vyplněné Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte, které zde máte ke stažení. Bez tohoto dokladu dítě nepřijmeme.

Provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 se řídí Souborem hygienických pokynů pro ZŠ, který zveřejnilo MŠMT dne 2. 5. 2020. Doporučujeme pročíst tento dokument.

Stravování je zajištěno obvyklou formou a v běžném rozsahu. Doporučujeme v předstihu telefonicky nahlásit na číslo 702 128 433/702 128 434.

Ranní družina nebude v tomto období v provozu. Žáci budou přicházet do budovy školy v době od 7:15 do 7:55 a budou se řídit pokyny pedagogických pracovníků.

Odpolední družina bude v obvyklém čase, tedy od 11:35 do 15:00.

Každý žák bude mít povinně s sebou denně 2 čisté roušky a sáček pro jejich uložení. Následně se bude řídit všemi hygienickými opatřeními a pokyny pedagogů.

Začátek, konec a složení rozvrhu hodin, popřípadě dalších aktivit – Anglický klub, Čtenářské dílny, Kolotoč, DYSklub – vše bude upřesněno v dostatečném časovém předstihu. Další aktivity – Sport pro všechny, Tanečky a Polytechnický LEGO kroužek se až do konce školního roku ruší. Stejně tak jakékoliv plánované aktivity mimo areál školy.

Těšíme se na školu plnou dětí, protože takto je tady opravdu smutno.

Mgr. Marcela Hillayová