Oznámení

Vážení rodiče, dovoluji si Vás požádat o vyplnění elektronického dotazníku na www.ovocedoskol.szif.cz , který bude zpřístupněn v době od 15. 4. 2016 do 16. 4. 2016. Dotazník se týká zhodnocení projektu OVOCE DO ŠKOL, do něhož jsme zapojeni více než 2 roky a děti ZŠ mají tak každý čtvrtek čerstvé ovoce nebo zeleninu.

Podrobnější informace získáte na následujícím letáku, který děti donesu i domů.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Marcela Hillayová

ovoce 2