Pětilístek – finále

Finále 4. ročníku recitační soutěže PĚTILÍSTEK je za námi. A musím říct, že to byl velký zážitek. Pro děti i pro nás, dospělé. S velkým úžasem jsem sledovala, jak dlouhé a náročné básničky si děti zapamatovaly, jak úžasně je přednesly a jak bravurně zvládly trému, která, i když ji nikdo nezval, přišla!

V kulturním domě v Krahulčí se sešly děti z pěti malotřídních škol našeho regionu a celé dopoledne přednášely. Odborná porota to vůbec neměla lehké. Vyhlašování provázela mírná nervozita, ale nakonec byli spokojení všichni, protože i ti, kteří nestáli na stupních vítězů, si odnesli spoustu dárků.

Konkurence byla veliká, ale my jsme se v ní rozhodně neztratili. Získali jsme dvě třetí místa – Sofie Štrejbarová a Eliška Žáková, jedno druhé – Justýna Lustigová a jednu cenu poroty – David Lacina.

Všem našim recitátorům děkuji, že se na soutěž výborně připravili. Stejně tak patří dík i paní učitelce Vyhlídalové, která s nimi přednes trénovala a obrovské poděkování patří paní Markétě Tiché a celému týmu MASky Telčsko, kteří organizačně i materiálně – koupili dárky a knihy pro vítěze – zastřešují každoročně nejen PĚTILÍSTEK.

Tečkou na celém krásném dopoledni byla skořicovojablečná zmrzlina v Mrákotíně!

Mgr. Marcela Hillayová