Plavecký výcvik 2018

Plavecký výcvik je u konce, závody odplavány, medaile rozebrány a mokrá vysvědčení rozdána. Tento školní rok byl něčím jiný. Škola by součástí rozvojového programu zaměřeného na podporu plavání. Cílem programu byly dva ročníky – třetí a čtvrtý. Ale vzhledem ke specifičnosti naší školy se do programu dostaly i děti mladší, včetně předškoláků. Projevilo se to v tom, že ti starší měli celý kurz zdarma a ti mladší tímto získali zdarma dopravu. Je pravděpodobné, že rozvojový program bude vyhlášen i na další plavecké období a tedy i v následující sezoně budeme jezdit za snížené náklady. Je to dobře, protože umět plavat by mělo být přirozenou součástí dovedností každého z nás. A že naše děti jsou v tomto směru velmi šikovné! Prakticky se nestává, že by někdo vyšel ze školy v Mrákotíně jako neplavec.

Mgr. Marcela Hillayová