PODĚKOVÁNÍ

Peněžní dary nejsou běžnou záležitostí, o to více si takového počinu vážíme! Honební společenstvo Mrákotín pravidelně, tedy každoročně, věnuje škole 5 000,- korun. Tyto peníze vždy poslouží pro pořízení čehokoliv, co udělá dětem radost. Letos koupíme knihy. Děti kupodivu dost čtou a je fajn, když si mají z čeho vybírat.

Děkujeme.

Mgr. Marcela Hillayová