PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych tímto vyjádřit dík kolegyním, které v době nouzového stavu sedly k šicím strojům a s využitím vyřazeného dětského povlečení z MŠ šily roušky pro potřebná místa v rámci nejbližšího regionu – především pro Městys Mrákotín, dále pak pro nemocnici v Jihlavě – pro dojíždějící pacienty a zdravotnický personál, pro zubní oddělení v Telči, na sběrné místo v Telči, odkud probíhala následná distribuce, na traumacentrum a onkologii do Jindřichova Hradce, a v neposlední řadě do centra APEO v Lékařském domě v Třešti.

Jmenovitě patří díky paní Ladislavě Liškářové, Heleně Jonové, Ludmile Zerzánkové, Dagmar Pelechové a Jitce Dvorské, která pracovala v tandemu s maminkou, paní Ludmilou Streitovou.

Mgr. Marcela Hillayová