PODĚKOVÁNÍ

Poděkování

Konec roku je obdobím bilancování a ohlédnutí se za uplynulým obdobím. Rok 2020 byl pro všechny netradiční a velmi náročný. Proto chci poděkovat rodičům za pochopení a vstřícnost.

Speciální dík patří všem, kteří na nás mysleli i se sponzorskými a finančními dary. Pan Luboš Dušek nám věnoval výtvarné potřeby, Honební sdružení Jasanky 5 000 Kč a pan Stief 3 000 Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili hračky a didaktické pomůcky. Děkujeme.

Věřím, že příští rok bude lepší. Přeji všem pevné zdraví, pohodu a mnoho důvodů k   radosti.