Poděkování

ZŠ a MŠ Mrákotín děkuje panu Luboši Vyhlídalovi, starostovi z Honebního společenstva Mrákotín za příspěvek 5 000,- Kč.  Tento dar dostáváme pravidelně a velmi si finanční podpory vážíme. Prostředky budou využity na nákup hraček do MŠ a didaktických her do ZŠ.

Mgr. Marcela Hillayová