Poděkování

Všechny děti ze školy i školky v Mrákotíně měly v pondělí 8. 4. 2019 možnost pečlivě si prohlédnout mimořádnou expozici trofejí MS Jasanky Mrákotín. Pro většinu malých, ale i nás velkých to byl výjimečný zážitek.

Děkuji panu Havlíkovi, panu Staňkovi a Pavlovi Peškovi a všem ostatním, kteří se dětem věnovali.

Mgr. Marcela Hillayová