Poděkování

Mateřská škola Mrákotín děkuje Honebnímu společenstvu Mrákotín za letošní příspěvek 5 000 Kč. Vážíme si finanční podpory, kterou použijeme na dofinancování deseti kusů tabletů pro předškolní děti. Nová technika nám pomůže zatraktivnit vzdělávání dětí a rozšířit možnosti získávání nových poznatků a dovedností.

Helena Jonová