Polytechnický kroužek

Polytechnický kroužek v malotřídních školách na Telčsku je aktivita realizovaná v rámci Strategického rámce MAP Telčska. Činnost je směrována na podporu aktivního trávení volného času, spolupráci a otevřenost škol v rámci regionu, na sdílení vědomostí a zkušeností mezi pedagogy. Hlavním cílem je rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – podpora motivace v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky.

Děti se budou ve dvou skupinách scházet (a střídat se) každý týden v úterý v době od 14:00 do 15:00.

První úkol je velká výzva – sestavení robota a jeho následné ovládání a programování prostřednictvím notebooků. K tomuto účelu byly škole z projektu zapůjčeny speciální LEGO sestavy a škola také dvě sestavy přikoupila, protože zájem dětí je veliký.

Přeji všem, Ing. Tomáši Pilíkovi – vedoucímu kroužku, dětem i nám, učitelkám, abychom se něco nového naučili, aby nás to bavilo a bylo nám spolu při práci i zábavě fajn.

Mgr. Marcela Hillayová