Prevence dětských úrazů

Každoročně se zúčastňujeme Programu prevence dětských úrazů. Obvykle ve třech rovinách – výtvarné, praktické a vzdělávací. Letos došlo jen rovinu vzdělávací. Paní doktorka Irena Zimenová ze Státního zdravotního ústavu přijela za našimi třeťáky, pro které je program určen, ve čtvrtek 10. 6. 2021. Zcela samozřejmě zahrnula do aktivit i prváčky a tak celá třída strávila s paní lektorkou 3 vyučovací hodiny. Prošli si všechna úskalí, která život dětem přináší – jak si chránit svoje zdraví, jak se zachovat, když je ohroženo zdraví někoho jiného a hlavně jak předcházet všem nebezpečím.  Z průzkumů vyplývá, že české děti jsou v oblasti ochrany zdraví jedny z nejlépe připravených na světě. Věřím, že i tímto jsme k této pozici přispěli.

Mgr. Marcela Hillayová