Program prevence dětských úrazů

Program prevence dětských úrazů

Kraj Vysočina ve spolupráci se spolkem Zdravá Vysočina a se Státním zdravotním ústavem každoročně realizuje v rámci 3. ročníků Program prevence dětských úrazů.  Ten je rozdělen do tří částí – teoretické – formou přednášky, praktické a výtvarné.

První část – teoretická – proběhla ve škole pod vedením Mgr. Kristiny Pokorné, DiS. ze Státního zdravotního ústavu. Třeťáci v rámci programu a čtvrťáci v rámci opakování si prošli vše potřebné z oblasti první pomoci, věnovali velký čas ochranným prostředkům při sportu a v dopravě a dokonce si vyzkoušeli resuscitaci, i když jen na cvičné panně. A to rozhodně není nic snadného.

Věřím, že i naši žáci přispějí k velmi pozitivnímu hodnocení České republiky, která v rámci evropského výzkumu o schopnostech občanů poskytnout první pomoc získala přední umístění.

 

Mgr. Marcela Hillayová