PROVOZ MŠ Mrákotín

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ MRÁKOTÍN

Na základě jednání se zřizovatelem MŠ Mrákotín a na doporučení MŠMT k uzavření škol ze dne 10. 3. 2020 se přerušuje provoz Mateřské školy Mrákotín na dobu neurčitou počínaje dnem 16. 3. 2020 – pondělí.

Další důležité informace – tiskopis – Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let – v odkazu níže:

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy):

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Z důvodu omezení kontaktu lidí budou Žádosti doručeny všem zákonným zástupcům dětí MŠ i žáků ZŠ do 10 let věku do schránek – v nejbližším možném termínu. Pokud žádáte o ošetřovné pro jiného oprávněného žadatele než je zákonný zástupce – informujte telefonicky paní Stehlíkovou – pošle Vám jiný tiskopis.

Mgr. Marcela Hillayová

ředitelka školy