Prvouka – živočichové – znaky živočichů

Pečlivě, nejlépe několikrát, si pročtěte všechno ze souboru Živočichové. Potom si vezměte čistý papír a zkuste si pomocí jednoduchých obrázků a popisků sestavit paměťovou mapu podobně, jako jste to dělali v angličtině na téma příroda. A když se vám mapa povede, pošlete ji na školní e-mail – zs.mrakotin@seznam.cz – a dáme ji na naše webovky, aby si ji i spolužáci mohli prohlédnout a třeba jim pomůže k zapamatování si nového učiva.