Roboti

Polytechnický kroužek

Chodím se za dětmi pravidelně dívat, jak se jim daří pracovat s notebooky, sestavovat podle návodu roboty a programovat je. Výsledky jsou neuvěřitelné! První roboti už pohybují hlavou, obočím a jeden už má dokonce pásy a jezdí po třídě!

Pod vedením pana Ing. Pilíka jde všechno velmi dobře. Brzo bude jezdit po třídách všech 8 robotů! A to je vlastně teprve začátek, protože ze stavebnic lze sestavit 7 různých typů robotů a každý se dá naprogramovat jinak. Je tedy před námi ještě spousta práce, ale především hodně hodin zábavy.

Mgr. Marcela Hillayová