Roušky stále důležité!

Improvizovaná krejčovská dílna na Dobré Vodě pod vedením paní Jitky Dvorské a paní Ludmily Streitové poslala další obrovskou zásilku roušek do porodnice v Jihlavě. Děvčatům patří velký dík!