Rozloučení se čtvrťáky

Loni jsme museli na společně strávený čas se čtvrťáky a druháky zapomenout. Letos to zpočátku taky nevypadalo nadějně. Naštěstí se covidová opatření dostala na takovou úroveň, že jsme se mohli venku sejít a bez roušek spolu pobýt.

Vlastně vznikl úplně nový model „posledního zvonění“. Díky rodičům dětí jsme měli plné švédské stoly – dobroty dojídáme ještě teď – v následujícím týdnu. Turnaj ve vybíjené odehrály nejen děti, ale výzvu přijali i rodiče! Myslím, že to bylo určitě poprvé za mnoho let, kdy si rodiče na školním hřišti zahráli vybíjenou! A samozřejmě nechybělo ani šampaňské, slavnostní okamžik si přípitek vyžaduje!

K buřtíkování nedaleko Dolního Mrzatce se kromě rodičů připojili i někteří bývalí žáci. Stezka odvahy proběhla už za naprosté tmy. Všichni došli statečně do cíle, nikoho jsme nemuseli přesvědčovat, že se nemá čeho bát. To jsme ale ještě nevěděli, že na nás čekají dvě velká překvapení. Rodiče dětí na nás se svíčkami a dojemnou hudbou čekali u vodojemu a nakonec nebe osvítil úžasný ohňostroj!

Děkuji všem, kteří nám věnovali svůj čas a energii a našim čtvrťákům přeji, aby se v Telči neztratili, aby byli spokojení a úspěšní. A to oni budou!

Mgr. Marcela Hillayová