Veselé zoubky

Veselé zoubky Již tradičně se i letošní prvňáčci účastnili preventivního programu “Vesele zoubky“, který probíhá pod záštitou DM drogerie. Žáci se dozvěděli, k čemu vlastně zoubky jsou, kolik jich máme a z jakých částí se skládají. Důraz byl kladen především na správnou […]