Mateřská škola v Mrákotíně

Mateřská škola v Mrákotíně je školou s dlouholetou tradicí. Vznikla v r. 1947 nejprve jako součást školy obecné, později se stala samostatným školním zařízením.  Zpočátku měla MŠ jednu třídu, s přibývajícím počtem dětí se postupně rozrostla na školu dvoutřídní. Nyní jsou děti dopoledne rozděleny do […]