Základní škola v Mrákotíně

V Mrákotíně, velmi staré farní osadě, býval také učitel. První zprávu o něm dává visitační kniha děkanství telčského roku 1672. Učil tehdy jen několik chlapců a v odměnu dostával od rolníků snopy obilné. Podrobnějších zpráv, týkajících se školy, dostává se nám teprve […]