Rybářský týden v MŠ

Podzimní výlovy jsou atrakcí nejen pro dospělé, ale i ti nejmenší si to umějí pěkně užít. Se školkou jsme byli obhlédnout výlov rybníka Řibřid, viděli jsme, co se dalo a dokonce jsme si pohladili i lína, nebo něco podobného.

V návaznosti na tuto zkušenost jsme poprosili pana Petra Choutku o prezentaci rybářského náčiní, technik a dalších zajímavostí. Sešli jsme se společně se čtvrťáky, kteří zde byli nejen jako posluchači a diváci, ale i jako pomocníci pro své nejmenší kamarády.

Tímto panu Choutkovi moc děkujeme, vážíme si všech, kteří jsou ochotní pro děti něco ve svém volném čase udělat.

Jitka Dvorská