Šablony II, Šablony III – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání