Sázeli jsme stromky – DEN ZEMĚ – ZŠ

V úterý 20.4.2021 za krásného počasí jsme se vydali sázet stromky. Na předem určeném místě na nás čekala Kristýnka Berková (zaměstnanec Lesů ČR), která nás dovedla na místo výsadby (stráň za bývalou škrobárnou u Krahulčí). Zde už nás vyhlíželi ostatní zaměstnanci, v čele s panem revírníkem Bc. Radomírem Pávkem. Nejdříve jsme si řekli, co je to les, jaké máme druhy lesů, poznávali jsme základní jehličnaté a listnaté stromy, ale také různé druhy parohů, naučili jsme se třeba, jak se počítá stáří u jelena, jak se jmenují jednotlivé části parohu…..Potom už nastalo správné vyměřování, jak mají být stromečky daleko od sebe. Nezapomnělo se samozřejmě na poučení o bezpečnosti při práci. Ukázali nám správnou techniku sázení, děti se rozdělily na skupiny a dali jsme se do práce. Společně jsme vysázeli 200 stromečků. Při zpáteční cestě do školy jsme si ještě jednou zopakovali znalosti, líčili si, kdo kolik zasázel stromků a jak se nám celá akce zdařila. Všichni si určitě odnesli spoustu zážitků. Těšíme se, jak budeme naše stromečky kontrolovat, zda se jim dobře daří.

Jitka Dvorská