Setkání

Setkání se spisovatelkou

Díky MAS Telčsko máme o současné knižní tvorbě pro děti docela slušný přehled. Během několika minulých let jsme se seznámili s řadou spisovatelů a spisovatelek, především však s jejich knihami.  

Tentokrát jsme měli možnost poslechnout si autorské čtení paní Jany Šrámkové, konkrétně z její knihy Bratři v poli.

Bylo to moc milé setkání a povídání nejen o knihách.

Mgr. Marcela Hillayová