Škola na nečisto – 2019

Návštěva ve škole

Ve čtvrtek 4. 4. 2019, den před samotným zápisem do 1. třídy základní školy, jsme se vypravili s předškoláky takzvaně obhlídnout terén.

Prvňáčci nás nejprve provedli a seznámili s prostředím školní třídy. Potom děti z MŠ na svých starších kamarádech určovaly, kdo je vhodně oblečený do školy a kdo ne. Správně poznaly, že bez bot a ponožek se do školy nechodí.

Prvňáčci i předškoláci společně vyplnili pracovní list, kde kroužkovali předměty, které patří do aktovky, skládali puzzle a procvičili si názvy zvířat v angličtině.

Na závěr jsme předali dnes už čtenářům záložky do knihy, které jsme pro ně vyrobili.

Našim dětem se ve škole líbilo a k zápisu se moc těší. Snad jim nadšení vydrží a touha po poznání je neopustí. Věřím, že jsou dobře připraveny a mohou se těšit na své první jedničky.

Helena Jonová