Školní družina v Mrákotíně

Školní družina je součástí budovy ZŠ. K dispozici má jednu velkou učebnu vybavenou moderním nábytkem a množstvím výchovně vzdělávacích a zábavných her,  dále využívají žáci navštěvující ŠD hernu a dětské hřiště, které je součástí areálu školy a odpovídá všem současným požadavkům na bezpečnost.

Školní družina má jedno oddělení, kde se organizuje vzdělávání podle ŠVP pro zájmové vzdělávání.

V průběhu školního roku se žáci přihlášení do školní družiny věnují rozmanitým činnostem – výtvarným, sportovním, vzdělávacím. Významný prostor je věnován ekologické, dopravní a zdravotní výchově a nezapomíná se ani na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

V rámci naplňování cílů ŠVP pro ZV je ve školní družině kladen důraz na respektování individuality každého jedince, na rozvoj jeho osobnosti ve všech směrech, na podporu utváření mezilidských vztahů založených na kamarádství, solidaritě, trpělivosti, vstřícnosti a toleranci. Snažíme se, aby se děti v družině cítily jako doma, podporujeme atmosféru rodinné výchovy.

Organizace školní družiny:

7:00 – 7:45           ranní družina  

zájmové hry

pohybové chvilky

příprava pomůcek na odpolední činnosti

dokončování započatých prací

11:45 – 15:00        odpolední družina     

oběd

relaxační činnosti

řízená činnost – dle týdenního plánu v souladu s ŠVP

individuální činnosti žáků

pobyt venku

odchody žáků

Foto zde.

Školní družina