Sport pro všechny – outdoorové i indoorové aktivity

Je tu podzim a opět sportovní hry. Již tři měsíce jsou za námi a stále se něco děje. Ještě si zavzpomínáme na Letní slavnosti, kde děti strávily tři dny ve sportovním areálu v Sportcentru Doubí u Třeboně.

Sice jsme se tenkrát vraceli trošku rozpačití, protože nás překvapilo hodnocení dětí bez ohledu na věkové kategorie (pro příště slíbená náprava).  Jinak sportovní vyžití bylo bezva, děti neměly čas se nudit. Při příjezdu v podvečer v pátek se seznamovaly s prostředím a dalšími dětmi. V sobotu po vydatné snídani bylo společné rozcvičení na fotbalovém hřišti. Děti byly rozděleny do čtyřčlenných skupin a soutěžilo se. Jaké byly disciplíny? Překážková dráha v tělocvičně byla sestavená z gymnastických prvků, z malé trampolíny, z výskoku a seskoku ze švédské bedny, přeskok přes kozu (všichni poprvé si vyzkoušeli přeskok přes kozu), předvedly tábornické dovednosti, vyplňovaly vědomostní test (náročné), v rybníku se zúčastnily soutěžních vodních aktivit.  Zajímavá byla atletická štafeta s medicimbalem. Dále tu byly pro děti neznámé sporty s neznámými názvy a o to více se o ně zajímaly: discogolf, crossminton, ringo (občas hrajeme v tělocvičně) a minibiatlon (nechyběla ani střelba ze vzduchovky).

Odpoledne byly tzv. workshopy, kde si mohli naši mladí sportovci vybrat, kterým aktivitám se budou věnovat: buď akrobacii, lezení na nízkých lanech, lukostřelby a kinballu (velký míč o průměru 1m, ale velmi lehký). Vybrali si akrobacii a někdo i lezení po lanech.

V neděli byl zajímavý hvězdicový orientační běh v areálu a všichni plnili dané soutěžní úkoly.

Samozřejmě si všichni užívali koupání v rybníku.

 

Nyní pořádáme soutěž Zdatný školák a nezávisle přišla nabídka z Prahy zúčastnit se soutěže s názvem Zápolení na dálku. Většina disciplín je shodná, jen tu je navíc skákání přes švihadlo a ručkování kolem lavičky.  Kluci i děvčata se aktivně zapojují, porovnávají výkony.

Co mne překvapilo, nebo spíš udivilo, že děvčata neumí skákat přes švihadlo. Že třeba neznají, co kdysi uměly jejich maminky i babičky – skákat školku.  Tedy trénujeme poskoky snožmo. Ale oni to zvládnou i kluci se snaží.

Co je nejvíc baví? Pokaždé něco jiného, což je dobře. Venku hra bränball (akční, dynamická), lezení po lanové pyramidě, atletika, v tělocvičně gymnastika, tzv. opičí dráha, cvičení s padákem.  Samozřejmě honičky různého druhu.

I. Vincencová

Foto zde.