Stavební stroje v akci – MŠ

Projektový den „Stavební stroje v akci“

Při našich procházkách Mrákotínem pozorujeme různé stavební práce a úpravy. To nás přivedlo k myšlence toto téma přiblížit dětem podrobněji.

Připravily jsme pro ně projektový den s názvem „Stavební stroje v akci“, kterému předcházela řada aktivit ve školce. Děti si hrály na auta v tělocvičně, stavěly stroje ze stavebnic, puzzle, plnily úkoly na pracovních listech, malovaly, učily se novou písničku.  Využily jsme i programu na tabletech, kde si děti svůj stroj sestavily, připravily k práci, staraly se o údržbu.

Pan Bohuslav Šimků, s kterým jsme se domluvily na spolupráci, dětem ukázal svůj vozový park stavebních strojů a přiblížil práci s nimi přímo v terénu. Děti si mohly všude vlézt, vše prohlédnout, osahat, vyzkoušet, zatroubit.

Nejen pro kluky to byl velký zážitek. Děkujeme za ochotu i sušenky, které pro nás napekla Elenka s maminkou.