SUSHI party

Vyrazili jsme za jídlem do světa, konkrétně do Japonska. Na SUSHI. Informace jsme načetli v pracovních listech, něco jsme věděli, něco bylo pro nás novinkou. Aby byl zážitek kompletní, dali jsme se do vlastnoruční výroby SUSHI. Kupodivu se nám dařilo, přestože s tím nemáme téměř žádné zkušenosti. Někteří si pochutnali, jiní opatrně zkoušeli, co s nimi SUSHI udělá. Pravda je, že výrazný chuťový zážitek přineslo WASABI, naštěstí to s ním nikdo nepřehnal!

Mgr. Marcela Hillayová