DYSklub

DYSklub Je určen žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), kterým bylo navštěvování tohoto kroužku doporučeno poradenským pracovištěm. Mohou ho navštěvovat žáci od první do čtvrté třídy. V klubu se pomocí nejrůznějších aktivit zaměřujeme na rozvoj jednotlivých schopností, […]