Spolupráce

V závěru loňského školního roku jsme navázali spolupráci s NADAČNÍM FONDEM ŠŤASTNÁ HVĚZDA. Víčka, která jsme celý rok sbírali, jsme koncem června 2015 předali ředitelce fondu paní Aleně Skovajsové, která přijela osobně dětem poděkovat a předala jim malé dárečky. Sbírat budeme i […]