Dokumenty MŠ

Minimální preventivní program šk. rok 2015/2016 [download id=“1043″] Školní řád MŠ – výňatek. [download id=“631″] Provozní řád MŠ Mrákotín [download id=“2880″] Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mrákotín[download id=“16168″] Seznam registračních čísel dětí zapsaných do MŠ Mrákotín 2019/2020 Omluvný list[download id=“18573″]