Tandemová výuka angličtiny

Tandemová výuka s rodilým mluvčím je nová aktivita, do níž se naše škola zapojila.  Je realizování v rámci KA – Implementace MAP.

Jde o aktivitu zaměřenou na zvyšování kompetencí žáků malotřídních škol pro aktivní používání cizího jazyka.

Srozumitelně řečeno – každý měsíc nás navštíví pan Andrew Bennett, skutečný Angličan, který společně s námi pracuje ve  dvou hodinách angličtiny. Je to pro nás pro všechny velká výzva! Není běžné, že se můžeme pravidelně setkávat s rodilým mluvčím, učit se s ním správnou výslovnost, pozvolna odhazovat ostych mluvit v cizím jazyce a nebát se dělat chyby, protože právě tím se naučíme úplně nejvíc.

Mgr. Marcela Hillayová