Tandemová výuka

Tandemová výuka – moderní způsob vedení vyučování, který s sebou přináší celou řadu zajímavých specifik a možností nejen pro pedagogy, ale i pro žáky. V zásadě se jedná o propojení práce dvou pedagogů v rámci jedné třídy. V našem případě jsme tuto metodu posunuli ještě o úroveň výše a spojili jsme i dva ročníky. Konkrétně 3. a 4. Hlavním cílem bylo žákům zpestřit běžnou výuku s jedním vyučujícím a přiblížit tak více učivo. Čtvrťáci i třeťáci spolupracovali, vzájemně se doplňovali a dokonce by se dalo říct, že děti učily děti. Společně strávený čas byl rozhodně využit maximálně a troufám si říct, že informace, které v hodině proběhly, v hlavách dětí setrvají. Tandemovou výuku jsme určitě nezařadili do vzdělávacího procesu naposledy, možnosti se najdou ve všech předmětech, nejen v přírodovědě, jak tomu bylo dnes.

Mgr. Marcela Hillayová