Tělocvik s trenérem

Profesionální trenér pan Vlastimil Savi kontaktoval naši školu s nabídkou ukázkové hodiny tělesné výchovy. Projekt běží pod názvem Škola V POHYBU pod patronací Fotbalové asociace ĆR a je zaměřen na všeobecnou pohybovou průpravu dětí 1. stupně a vzdělávání a inspiraci učitelů TV.

Ukázkové hodiny proběhly dvě, pro 1. a 2. ročník a potom pro zbývající 3. a 4. ročník. A pohybu bylo skutečné dost! Věřím, že si to děti užily, zasportovaly si. Byl to výjimečný tělocvik!

Doufám, že se panem trenérem potkáme zase na podzim a naučíme se další hry a sportovní aktivity, které budeme moci zařadit do běžných hodin tělocviku.

Mgr. Marcela Hillayová