Tom goes to the restaurant

AJ4 Tom gos to the restaurant – 1 Poskládej slova ve větě

AJ4 Tom goes to the restaurant – 2 Oběšenec

AJ4 To goes to the restaurant – 3 Doplň slovo do věty

AJ4 Tom goes to the restaurant – 4 Praskni balón

AJ4 Tom goes to the restaurant – 5 Co k sobě patří

AJ4 Tom goes to the restaurant – 6 Kvíz