Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjení málotřídních škol popáté!

Sešli se hráči ze čtyř okolních málotřídek a všichni do hry dali maximum. Stupně vítězů obsadily děti ze školy ve Staré Říši – 1. místo, my – děti z Mrákotína – jsme se ctí stanuli na místě druhém a krahulecké děti obsadily místo třetí. Děti z Urbanova po velkém klání skončily na místě čtvrtém, ale nutno dodat, že na Dobrou Vodu dojely z Urbanova na kolech!

Velký dík patří paní Jitce Dvorské, která nám každoročně poskytuje zázemí a dá se říci full service. A obrovskou podporu jsme i letos měli od fanklubu ze školky.

Sportovní den vyšel jaksepatří, včetně počasí. A hlavně bez úrazů.

Mgr. Marcela Hillayová