Vánoce v lese 2019 – pokračování

Vánoce v lese – pokračování

Každoroční krmení zvířátek s sebou přináší i očekávání, jestli si na naší nadílce zvířata pochutnají, jestli ji vůbec objeví. Díky panu Havlíkovi, který má v péči fotopasti, máme každý roj velmi pozitivní zpětnou vazbu. Letos byla hostina opravdu veliká a pestrá a trvala pouze jednu noc. Asi všechno zvířatům chutnalo a do rána bylo pod krmelcem vymeteno.

Takže příští rok zase v lese na shledanou.

Mgr. Marcela Hillayová