Vánoce v lese

Vánoce v lese

24. ledna 2019 měla zvířátka Vánoce. Všichni jsme do školy dorazili pořádně oblečení a taky s batůžky plnými dobrot pro zvířátka. S panem Dobroslavem Havlíkem a panem Stanislavem Koukalem jsme se sešli u krmelce. Nechali jsme zvířátkům všechno, co jsme donesli, něco přidali i naši průvodci a hlavně jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o zvěři žijící v okolí Mrákotína. Při zpáteční dosti klouzavé cestě jsme ještě zastavili u bažantnice. Tam sice touto dobou žádní obyvatelé nejsou, ale pan Havlík nám alespoň povyprávěl, jak to tady chodí, když je bažantnice plná.

Bylo to báječné zimní dopoledne plné pohybu, nových informací a zimních radovánek.

Děkujeme oběma pánům za čas, který nám věnovali a teď už jenom netrpělivě čekáme, jestli se ve fotopastích objeví obrázky spokojených zvířat.

Mgr. Marcela Hillayová