Vánoční dílny 2019

Vánoční dílny patří už neodmyslitelně k poslednímu týdnu před Vánocemi. I letos se tvořilo, vyrábělo, malovalo, stříhalo a lepilo pod vedením paní učitelky Vyhlídalové a paní učitelky Stehlíkové. Svoje stanoviště s dětmi měla i paní Zerzánková a ku pomoci nám přišly i stálé externí kolegyně – paní Stránská, Suchá a Pešková.

Všem moc děkuji, že s dětmi strávily příjemný tvůrčí čas a věřím, že výrobky udělají rodičům, popřípadě prarodičům či jiným přátelům radost.

Mgr. Marcela Hillayová