Velikonoční dekorace – ŠD

Pravidelně spolupracujeme s regionálními médii, včetně Jihlavských listů. Obvykle se účastníme různých soutěží, převážně výtvarných. Přehled o různých tématech sleduje paní vychovatelka Dvorská, které se spolu s dětmi ze školní družiny zapojila do soutěže JL o nejhezčí velikonoční dekoraci. Na stupně vítězů jsme sice nedosáhli, ale na stránky novin jsme se dostali!

Mgr. Marcela Hillayová