Velikonoční dílny

Velikonoční workshopy jsou již tradiční předsváteční aktivitou, na kterou se všichni těšíme. V poslední době máme velkou podporu v paní Stránské a letos se k nám přidala i paní Hana Pešková.

Děkuji nejen jim dvěma, ale také tvůrčím kolegyním, paní Vyhlídalové, Pulkrábové a Dvorské, že se celé dopoledne věnovaly dětem, společně vykouzlily krásné velikonoční dekorace a navodily sváteční atmosféru.

Tímto přeji dětem, kolegyním, rodičům a vlastně všem ostatním poklidné Velikonoce.

Mgr. Marcela Hillayová