Výlet do Telče – MŠ

Výlet do Telče

Postupné rozvolňování nám umožňuje více aktivit mimo budovu školky, a tak využíváme každé příležitosti ke zpestření cesty dětí k novým poznatkům. Tentokrát jsme přijali nabídku Šimonova tatínka, který nám domluvil exkurzi se zahrádníkem do zámeckého parku a skleníku v Telči.

Tam děti nejvíce zaujaly rybičky, které brzy poputují do zámecké kašny, a malé plody citronovníku a mandarinky.

V parku jsme poznávali listnaté stromy, vzácné luční květiny a trochu pohybu nám poskytly průlezky vyrobené z kmenů stromů, které podlehly kůrovci, a našly tak další využití.

Samozřejmě nechyběla ani svačina a zmrzlina.

Navázali jsme tak na projekt, který děti seznamoval s obnovou lesů, které nám posledních pár let mizí před očima.

Helena Jonová