Výlet MŠ ke kostelu sv. Jáchyma

Ve středu 23.6. 2021 jsme vyrazili ze školky trošku s obavou, abychom nezmokli. Naše cesta vedla ke kostelu sv. Jáchyma na Dobré Vodě. Vše dopadlo skvěle. Děti si pod vedením p. Streitové prohlédly kostelík, dozvěděly se spoustu nového a na závěr vyzkoušely nezbytné práce pro obnovu a péči kulturních památek. Tato praktická část byla bezpochyby tou nejatraktivnější, Odměnou jim byla sladká tečka ve formě pečeného perníku a limonády. Moc děkujeme paní Streitové za péči nejen o nás, ale i o naše chuťové buňky.

Jitka Dvorská