Vystoupení kroužku Tanečky na 19. plese městyse Mrákotín