Vyučování v terénu – ZŠ

Využili jsme pěkného pátečního (12. 10. 2018) počasí a strávili jsme s dětmi 2 vyučovací hodiny v terénu. A nešlo jen o pobyt v přírodě. Děti měly regulérní sportovní přírodovědu. Úkoly byly zaměřené především na poznávání přírodnin, ale také bylo potřeba přidat rychlost a obratnost, které se v závěrečném hodnocení též zohlednily. Sladká odměna čekala na všechny. Pravda, vítězové na tom byli trochu lépe.

Vždycky je moc fajn strávit společný čas napříč všemi ročníky. Děti si vzájemně pomáhají, ti velcí si už uvědomují nějakou zodpovědnost vůči malým a ti malí se zbavují ostychu při komunikaci a všichni získávají větší sebevědomí a pocit sounáležitosti.

Mgr. Marcela Hillayová