Za zvířátky do přírody – MŠ

Za zvířátky ke krmelci – MŠ

Od Mysliveckého spolku Jasanky Mrákotín jsme dostali velký dárek – vlastní krmelec! Je nedaleko školy, tak můžeme i v rámci krátkých vycházek připravit zvířátkům hostinu. Taky jsme si poctivě přečetli pravidla chování v přírodě, i když věřím, že venkovské děti vztah k přírodě ještě neztratily. Určitě sem mohou zajít i rodiče s dětmi, když by chtěli do krmelce zvířátkům něčím přilepšit.

Moc děkujeme MS Jasanky Mrákotín – zejména panu Dobroslavu Havlíkovi a panu Karlu Prokešovi –  za úžasnou podporu a spolupráci.

Jitka Dvorská