Začátek školního roku 2021/2022

Letos do lavic ZŠ v Mrákotíně usedlo 30 žáků, včetně 6 prvňáčků, vlastně prvňaček.  Sešli jsme se i s rodiči těch nejmladších, protože první školní den je opravdu velký svátek. K výjimečné atmosféře přispěla i návštěva pana starosty, který dětem přinesl knihy, aby si co nejdřív mohly vyzkoušet své nově nabyté čtenářské dovednosti.

Přeji nám všem, aby tento školní rok patřil k těm normálním a mohli jsme spolu naživo sdílet vše, co školní život přinese.

Mgr. Marcela Hillayová